آیا افزایش سختی لزوماً معیاری برای افزایش مقاومت به سایش در مواد محسوب می شود؟

انتخاب مواد به منظور ساخت اجزا و قطعات مختلف صنعتی و سازه ای بستگی به نوع کاربرد و شرایط کاری آنها دارد. به عنوان مثال در برخی از موارد نیاز به موادی با استحکام بالا، در موارد دیگر نیاز به مواد مقاوم به خوردگی، خستگی، خزش و …. و یا تلفیقی از خواص فوق وجود دارد. یکی از مواردی که صنایع مختلف با آن مواجه بوده و از چالشهای عمده مراکز صنعتی محسوب می شود، سایش اجزا و قطعات صنعتی است. پدیده سایش موجب کاهش عمر کاری قطعات و در پی آن متحمل شدن هزینه های تعمیر و نگهداری می گردد. سایش در شرایط گوناگون و بسیار متنوع در صنایع و کاربردهای مختلف مشاهده می شود. به عنوان مثال سایش در چرخ دنده ها از مسائل بسیار مهم و اساسی محسوب می شود و به منظور افزایش مقاومت به سایش در چرخ دنده ها معمولاً از روش سختکاری سطحی استفاده می شود.

برای مطالعه کامل مقاله آن را دانلود کنید