دستور العمل برشکاری ورق ضد سایش و استحکام بالا

دستور العمل انجام تست سختی بر روی ورق های ضد سایش دوراستات طبق استاندارد ISO 6506

کیفیت سطحی ورق های ضد سایش دورستات (Durostat)