آیا افزایش سختی لزوماً معیاری برای افزایش مقاومت به سایش در مواد محسوب می شود؟

  • نویسنده : مهدی محترمی

مشاهده مفاله و دانلود در ادامه مطلب

مقایسه فولادهای استحکام بالای تولید شده با روشهای ترمومکانیکال و کوئنچ تمپر

مشاهده مفاله و دانلود در ادامه مطلب

برتری ورقهای ضد سایش تولید شده به روش سختکاری مستقیم (DQ)  یا روش Online

مشاهده مفاله و دانلود در ادامه مطلب

برتری های فولاد مقاوم به سایش تولید شده به روش (DQ (online نسبت به سایر فولادهای ضد سایش تولیدی از طریق دیگر روش ها

  • نویسنده: مهدی محترمی

مشاهده مفاله و دانلود در ادامه مطلب

سختی بالاتر معادل است با مقاومت به سایش بیشتر یا سختی بهینه و ریز ساختار مطلوب معادل است با مقاومت به سایش بیشتر 

  • نویسنده: مهدی محترمی

مشاهده مفاله و دانلود در ادامه مطلب