برتری ورقهای ضد سایش تولید شده به روش سختکاری مستقیم(DQ) یا روش Online

مقایسه فولادهای استحکام بالای تولید شده با روشهای ترمومکانیکال و کوئنچ تمپر

آیا افزایش سختی لزوماً معیاری برای افزایش مقاومت به سایش در مواد محسوب می شود؟