برتری های فولاد مقاوم به سایش تولید شده به روش (DQ (online نسبت به سایر فولادهای ضد سایش تولیدی از طریق دیگر روش ها

هزینه های ناشی از سایش از نوع خراشان که تنها یکی از مکانیزم های سایش محسوب می شود، حدودا 4 درصد تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی است. این نوع از سایش در کاربرد هایی نظیر جابجایی و فراوری مواد معدنی، فرایند تولید سیمان و … مشاهده می شود.
راهکارهای متفاوتی جهت افزایش عمر قطعات و تجهیزات تحت سایش در نظر گرفته شده است، که از جمله آنها می توان به استفاده از مواد و یا روکش های مقاوم به سایش در فطعات مختلف صنعتی اشاره نمود.

دانلود کامل مقاله در لینک زیر: