سختی بالاتر معادل است با مقاومت به سایش بیشتر یا سختی بهینه و ریز ساختار مطلوب معادل است با مقاومت به سایش بیشتر

سایش یکی از مهم ترین عوامل تخریب و کاهش عمر تجهیزات و فطعات مهندسی در صنایع مختلف می باشد. مکانیزم سایش در شرایط مختلف متفاوت می باشد. سایش از نوع چسبان، خراشان و خستگی برخی از مکانیزنم های انجام سایش در قطعات و تجهیزات مختلف می باشند.

به منظور افزایش عمر قطعات و تجهیزات می توان از مواد با مقاومت به سایش بالا مانند فولاد های مفاوم به سایش نظیر فولاد دورستات (durostat) محصول شرکت voestalpine اتریش استفاده نمود.

دانلود کامل مقاله در لینک زیر: