,

سایش خراشان چیست؟ – رابطه مقاومت به سایش با مقدار سختی

سایش خراشان

سایش خراشان متداولترین مکانیزم سایش بوده و زمانی رخ می دهد که سطح یک جسم سخت بر روی سطح جسمی نرمتر حرکت کرده و یا به اصطلاح سر می خورد. این نوع سایش باعث تحمیل هزینه های فراوانی در بخشهای مختلف صنعتی نظیر حمل و نقل، معدن، فراوری مواد معدنی، کشاورزی و صنایع مربوط به حمل ونقل زمینی می گردد.

سایش خراشان یک خاصیت ذاتی ماده نبوده و بستگی به شرایط کاری/آزمایشی قطعه دارد. این نوع سایش پدیده­ای بسیار پیچیده بوده و به عوامل مختلفی وابسته است. در یک تقریب اولیه می­توان رابطه­ای بین مقاومت به سایش خراشان و سختی یک ماده بصورت زیر بیان نمود:   =K.H ε که در آن ε ، K و H به ترتیب مقاومت به سایش، ثابت و سختی ماده می باشند. اما در دهه­ های اخیر نتایج تحقیقات نشان داده است که رابطه ساده فوق بین سختی و مقاومت به سایش همواره برقرار نیست و منحنیهای S و V شکلی بین نرخ سایش و سختی گزارش شده است.

شرایط انجام آزمایش، شکل، اندازه و  زاویه برخورد ذرات و نیز بار اعمالی از جمله عوامل موثر بر نرخ سایش می­باشند. در سالهای اخیر، پیشرفتهای زیادی در زمینه تعیین مکانیزم سایش و عوامل موثر بر آن صورت گرفته است. به عنوان مثال، در تحقیقاتی که بر روی  فولادهای متداول و ورق ضد سایش -که عموما از سختی بالایی برخوردار است- انجام شده، اثبات شده است که ریزساختار نقش مهمی در میزان مقاومت به سایش داشته و حتی ممکن است با افزایش سختی مقدار مقاومت به سایش کاهش یابد (شکل1). از عوامل موثر دیگر بر مقاومت به سایش، اندازه دانه می­باشد. همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، فارغ از نوع ریزساختار، با زیاد شده اندازه دانه، مقاومت به سایش ویژه کاهش می یابد. نتایج تحقیقات فوق به صورت مبسوط در مقاله­ای مروری(Review) که چکیده آن از طریق لینک زیر قابل دسترس می­باشد، آورده شده است.

 

سایش خراشان

شکل1- منحنی مقاومت به سایش بر حسب سختی در فولادهای ضد سایش.

 

سایش خراشان

شکل2- نرخ سایش بر حسب اندازه دانه برای ساختارهای مختلف.

 

منبع: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164813000124

ورق ضد سایش مختص ساخت شاخکهای مخصوص بارگیری و جابجایی بلوک های سنگ در معادن

ورق ضد سایش مختص ساخت شاخکهای مخصوص

ورق ضد سایش دورستات محصول شرکت فوستالپین اتریش می باشد. ورق مقاوم به سایش دورستات durostat در گریدهای مختلف سختی از 400 برینل به بالا تولید می گردد. روش تولید فولاد دورستات روش آنلاین Online یا روش کوئنچ مستقیم DQ می باشد. با استفاده از روش تولید فوق می توان ورق فولادی با فرم پذیری مناسب، جوش¬پذیری مطلوب، سطحی عاری از عیب و مقاومت به سایش بالا تولید نمود. یکی از کاربردهای این فولاد در ساخت شاخکهای مخصوص بارگیری و جابجایی بلوک های سنگ در معادن می باشد. سختی و مقاومت به سایش بالای دورستات موجب افزایش عمر سرویس و عمر کاری تجهیز می-گردد.
نماینده رسمی شرکت فوستالپین اتریش در ایران شرکت ساج استیل می باشد که تولیدات شرکت فوستالپین را همراه با گواهینامه معتبر ارائه می نماید. به منظور کسب اطلاعات بیشتر از طریق یکی از روشهای زیر با شرکت ساج استیل تماس حاصل فرمایید.

Tel: +98 21 44276172-3
Fax: +98 21 44276159
info@sagesteelltd.com
www.sagesteelltd.com